Ski duim

Oorzaak
Wanneer de duim plots wordt weggetrokken van de hand, kunnen de gewrichtsbanden scheuren. Vaak betreft het een val op de uitgestrekte hand. Aangezien dit letsel typisch optreedt wanneer iemand valt tijdens het skiën met een skistok in de hand (de stok duwt de duim weg van de hand bij de impact), wordt dit ook een ‘ski duim’ genoemd. Het letsel treedt echter ook op bij snowboarders en in onze regio betreft het vaak een val met de fiets.

Symptomen

• Pijn, zwelling en bloeduitstorting (hematoom) op de plaats waar de duim ‘vrijkomt’ van de rest van de hand.
• Krachtverlies wanneer de duim gebruikt wordt om een voorwerp vast te grijpen, bv een sleutel omdraaien in het slot.
• De arts kan in bepaalde gevallen instabiliteit aantonen door de duim weg te trekken, met name wanneer het ligament helemaal gescheurd of losgekomen is van het bot.

Een radiografie is nodig om een breuk(je) uit te sluiten.Een echografie kan de scheur zelf bevestigen, evenals een MRI.
Het voornaamste onderzoek is echter het klinisch onderzoek: dit bepaalt de verdere behandeling.

Behandeling

Niet-operatieve behandeling

De meeste skiduimen kunnen zonder operatie behandeld worden. Een periode van 4 weken gips immobilisatie is standaard. Daarna is nog een 4-tal weken brace aangewezen met geleidelijk aan terug bewegen van het gewricht. Belasting/kracht zetten dient 3 maanden vermeden te worden. Hoewel de prognose gunstig is en volledig herstel hiermee kan verwacht worden, blijven vele patiënten 6 maanden en zelfs langer wat pijn behouden.

Operatieve behandeling

Wanneer het ligament volledig is losgekomen, al dan niet samen met een stuk(je) bot, wordt dit best operatief hersteld. Meestal dient het ligament opnieuw aan het bot aangehecht te worden. Hiervoor bestaan meerdere technieken.

Herstel

De behandeling na een operatief herstel van het ligament is dezelfde als de niet-operatieve behandeling, namelijk: 4 weken gips, 4 weken brace, hervatten duim belastende activiteiten nog eens 4-8 weken later. Na 4 weken zal reeds een belangrijke verstijving zijn opgetreden: deze zal traag over meerdere weken herstellen.

Complicaties

Complicaties kunnen voor geen enkel type operatie 100% uitgesloten worden op voorhand. De meest voorkomende problemen zijn (tijdelijke) gevoelsstoornissen in de duim (door het gipsverband of door manipulatie van een zenuw takje tijdens de operatie) en stijfheid van het duimgewricht in kwestie.

Resultaten

De meeste patiënten worden na een skiduim letsel klachtenvrij. Het herstel kan echter soms traag verlopen en meer dan 3-4 maanden in beslag nemen. Uiteindelijk kan men 80-90% van de normale beweeglijkheid en 90-95% van de normale kracht verwachten.

U kan deze brochure ook hier terugvinden.

Opgelet

De informatie op deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. De auteurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van deze informatie. Voor een persoonlijk advies, raden wij u aan uw huisarts of een andere deskundige te raadplegen. U kan ook steeds op onze consultaties terecht voor persoonlijk advies.