Privacybeleid Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst

Versie 1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18/05/2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de website van het Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst. U dient zich ervan bewust te zijn dat Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Indien U na het lezen van deze policy nog vragen heeft over uw gegevens en/of privacy, neem gerust contact op met “info@orthopedieolvaalst.be” .

1. Ons gebruik van verzamelde gegevens

1.1. Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

1.2. Afspraak maken

Wanneer U een afspraak maakt via ons contact formulier, zenden wij deze gegevens rechtstreeks naar ons secretariaat via een beveiligde verbinding. Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar wel op de beveiligde servers van het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis.

We gebruiken de gegevens die U doorgeeft ENKEL voor het maken van deze afspraak. Deze worden onder geen beding over gemaakt aan derden.

1.3. Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Een belangrijk aspect hierin is dat deze informatie niet gelinkt is aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Indien U dit niet wenst, kan U deze probleemloos verwijderen. U kan zelfs cookies volledig uitschakelen, zoals beschreven in punt 1.9.

1.4. Uw rechten

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( commission@privacycommission.be).

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

• Of wij persoonsgegevens van u verwerken;

• Voor welke doeleinden wij die verwerken;

• Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;

• Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;

• Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;

• Welke rechten u heeft.

Recht op rectifictie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen.

Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

  1. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
  2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  3. Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

1.5. Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

1.6. Derden

De ingegeven informatie (formulier) wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

1.7. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

1.8. Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

1.9. Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

1.10 Wenst U uw gegevens op te vragen?

Deze site slaat geen gegevens op, wij sturen deze door naar de beveiligde servers van het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis. U kan deze daar opvragen, https://www.olvz.be/footer-nl/privacy.

1.11. Verwijderen van Cookies

Deze site slaat enkel cookies op, deze kan U verwijderen in uw browser door volgende guide te volgen:

Safari – Mac Os: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Indien U nog een andere webbrowser gebruikt, kan U via een zoekmachine zoeken naar hoe cookies uit te schakelen.

Indien U verdere vragen heeft over uw gegevens bij het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, neemt U best contact op met het ziekenhuis. U kan hiervoor 053 72 41 11 bellen of een mail sturen naar webmaster@olvz-aalst.be.

Indien U bevestiging wilt dat deze site geen gegevens opslaat, kan U contact opnemen met info@orthopedieolvaalst.be.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Orthopedie Onze-Lieve-Vrouw Aalst
Moorselbaan 164, 9300 Aalst
053 72 41 11
info@orthopedieolvaalst.be