Optimale revalidatie na een heup- en knieprothese

Via een multidisciplinaire benadering vanuit de diensten Orthopedie, Fysische geneeskunde, Sociale dienst, Anesthesie en Ergo/Kinesitherapie willen wij u maximaal ondersteunen bij uw geplande heup of knieprothesechirurgie.

Het plaatsen van een heup of knieprothese is een grote orthopedische ingreep die 1 tot 1,5 uur duurt. De revalidatie nadien bedraagt een 3-tal maanden, en is dus minstens, en misschien zelfs nog veel belangrijker. Door onze multidisciplinaire aanpak en oppuntstelling van het hele revalidatieproces, zijn we er van overtuigd dat wij uw revalidatie echter vlotter kunnen laten verlopen, met minder pijn.

Vanaf september 2012 loopt binnen ons ziekenhuis een project waarbij iedere geplande patiënt vóór zijn operatie uitgebreid zal geïnformeerd worden over het verloop van de ingreep en revalidatie nadien. Eveneens zal iedere patiënt gescreend worden door de anesthesist. Tot slot zullen we iedere patiënt aanleren vóór de operatie hoe met krukken om te gaan en transfers van bed naar zetel uit te voeren. Studies hebben uitgewezen dat geïnformeerde patiënten sneller, en comfortabeler zullen recupereren.

Hiervoor zult u bij uw planning van een dergelijke ingreep, na overleg met uw chirurg, een infobrochure meekrijgen waarbij het hele proces grondig zal uitgelegd worden. Eveneens wordt u uitgenodigd op een infosessie 1 tot 2 weken voor uw ingreep, waarbij u zult geïnformeerd worden door alle betrokken disciplines. Op het einde van deze infonamiddag zal u gescreend worden door de anesthesist, om eventuele problemen bij de operatie vroegtijdig te kunnen opsporen en hierop te anticiperen zo nodig. Op dat moment zal de anesthesist ook de optimale pijnbestrijding bepalen, zodat u de eerste dagen tijdens de opname vlot doorkomt. Daarnaast is er een praktische sessie waarbij u, met de kinesisten, zult aangeleerd worden om met krukken te stappen enz. Gelieve deze dan ook mee te brengen op het moment van deze infosessie.

Indien u nog vragen hierover hebt, kan u deze best vragen via uw chirurg. Wij wensen u alvast een spoedig herstel en vlotte revalidatie indien u deze ingreep laat uitvoeren.

Hieronder kan u de documenten raadplegen: zorgmap, brochure heupprothese en brochure knieprothese.