2013 - Orthopedie in tijden van schaarste: kan meer met minder ?

Dhr. C. Decoster

Dr. P. Simons

Dr. B. Van de Meulebroucke

Prof. Dr. P. Roosen

Dr. T. Peeters

Dr. J. François

Naar meer performantie en kwaliteit van zorg

Richtlijnen voor verwijzing naar beeldvormend onderzoek

Kosten-efficiëntie in de orthopedie

Kinesitherapie: van evidentie naar evidence based

Nut van een zorgprogramma? TOP!

Multidisciplinaire behandeling van lagerug pijn