Ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren is een bindweefsel aandoening waarbij spontaan knobbels en strengen ontstaan in de handpalmen en vingers. Deze aandoening is vaak erfelijk en komt meer bij mannen voor; maar ook jonge vrouwen kunnen de ziekte vertonen.

Er kunnen op internet vele bronnen geconsulteerd worden voor meer informatie. In essentie kan de ziekte tot op heden niet genezen worden. De behandeling concentreert zich op het soepel houden van de vingers, waarbij herval of uitbreiding steeds mogelijk blijft. Een pijnlijke knobbel of beperkte streng zonder weerslag op de beweeglijkheid van de vinger(s) is dus geen reden om in te grijpen.

Eenmaal een of meerdere vingers niet meer volledig gestrekt kunnen worden, dient een behandeling overwogen te worden. Hoe ‘krommer’ de vinger staat, hoe moeilijker de behandeling wordt en hoe onzekerder het eindresultaat is. Vooral langer bestaande misvormingen kunnen vaak niet meer 100% gecorrigeerd worden. Timing van de behandeling is dus essentieel: niet te snel, maar ook niet te laat.

Er bestaan verschillende behandelingen voor contracturen van de vingers ten gevolge van de ziekte van Dupuytren:

1, Niet-operatieve behandelingen (stretching, brace, medicatie) hebben weinig tot geen wetenschappelijk aangetoond gunstig effect.

2. Naaldaponeurotomie

Hierbij wordt een bindweefselstreng herhaaldelijk ‘doorprikt’ met een naald, tot ze scheurt en de vinger terug recht kan gebracht worden. Het is een goedkope techniek, maar weinig comfortabel en enkel geschikt voor lichte misvormingen. Van alle invasieve behandelingen (zie verder) heeft deze methode het hoogste risico op recidief. Er is geen specifieke terugbetaling voor voorzien in België.

3. Collagenase injecties (‘Xiapex’)

Men kan de strengen ook injecteren met een enzyme dat het bindweefsel oplost. 24 tot 48 uur later kan de vinger dan recht gebracht worden onder lokale verdoving of korte narcose. Het medicijn is duur, maar voor de juiste indicatie is volledige terugbetaling voorzien onder bepaalde voorwaarden. Hoewel complicaties zeldzaam zijn, werden ernstige zenuw- en peesletsels beschreven als gevolg van aantasting door het product.

4. Operatieve behandeling

Middels een operatie kunnen de strengen ook doorgesneden of (gedeeltelijk) verwijderd worden. Als algemene regel verdient de minst ingrijpende methode de voorkeur, waardoor in onze dienst meestal gekozen wordt voor een techniek via meerdere incisies.

Welke van bovenstaande behandelingen ook gekozen wordt, in de meeste gevallen is een nabehandeling met een brace noodzakelijk om te verhinderen dat de losgemaakte vinger(s) terug krom komen te staan. Deze plastic spalk op maat wordt een 4-tal weken ’s nachts gedragen (soms langer), terwijl de hand overdag zo normaal mogelijk dient gebruikt te worden.

De diagnose en opvolging in de vroege stadia van de ziekte van Dupuytren vereist meestal geen specialistische zorgen. Timing en keuze van de meest aangewezen behandelwijze worden best besproken op de handconsultatie.

U kan deze brochure ook hier downloaden.

Opgelet

De informatie op deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. De auteurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van deze informatie. Voor een persoonlijk advies, raden wij u aan uw huisarts of een andere deskundige te raadplegen. U kan ook steeds op onze consultaties terecht voor persoonlijk advies.